cirkel cirkel

Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

cirkel cirkel cirkel

Na het intake gesprek geef ik je een geprinte versie van de behandelovereenkomst mee. Meer over de onderwerpen in deze behandelovereenkomst vind je op de pagina Praktisch. De ondertekende behandelovereenkomst ontvang ik graag van je terug. Hieronder vind je de behandelovereenkomst.

Behandelovereenkomst

Om je te informeren en een goede samenwerking te waarborgen heb ik een aantal praktische afspraken in deze behandelovereenkomst opgenomen die we samen ondertekenen.

CLIËNT

Naam ___________________________________________________________

Adres ___________________________________________________________

PC en woonplaats ___________________________________________________________

Geboortedatum ___________________________________________________________

  • De cliënt gaat ermee akkoord dat na mondeling overleg eventueel informatie bij de (huis)arts, behandelend arts of therapeut wordt ingewonnen. Als overleg gewenst is worden de voorwaarden hiervoor schriftelijk vastgelegd door therapeut en ondertekend door cliënt.

Naam en adres huisarts: _________________________________________________________

Naam en adres specialist/therapeut: _______________________________________________

Onderstaande informatie is te vinden op de website van Floortje Schut Haptonomie en/of is in telefonisch contact of tijdens een intakegesprek mondeling besproken:

• De cliënt is op de hoogte van het tarief voor de behandeling en de behandelingsvoorwaarden.
• De cliënt is ervan op de hoogte dat voor kosteloos annuleren van een afspraak deze minstens 24 uur van tevoren afgezegd dient te worden. Bij niet tijdig afzeggen worden er kosten in rekening gebracht. Bij niet verschijnen op de afspraak zonder melding, wordt de afspraak voor 100% doorberekend.
• De cliënt geeft toestemming om de factuur via e-mail als pdf te versturen.
• De cliënt is geïnformeerd over de behandelwijze en is hiermee akkoord.
• De cliënt en de therapeut hebben overeenstemming over het doel van de intake/behandeling en de cliënt is hiermee akkoord.
• De cliënt geeft toestemming voor de behandeling en dossiervorming.
• De cliënt is op de hoogte van de beroepscode waar de therapeut aan is gehouden.
• De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure en weet deze te vinden op de website.
• De cliënt is op de hoogte van de meldplicht van therapeut in verband met de meldcode huiselijk geweld.
• De cliënt is op de hoogte van de privacyverklaring waar de therapeut aan is gehouden die te lezen is op de website.
• De therapeut is aanspreekbaar op de behandelwijze en het gevoerde beleid.

Datum:                                                                        Plaats:

Handtekening behandelaar:                                          Handtekening client: